Feiing av skorstein og ildsted

Feiervesenet opplyser om at alle ildsteder skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man selv, eller feieren observerer at det dannes mer sot enn normalt i skorsteinen må man oppjustere frekvensen. Huseier skal tilrettelegge for feiing ved å sette frem eventuell stige og gjøre feierluker lett tilgjengelig før feieren kommer.


Et rent ildsted og en ren skorstein er viktig for å oppnå en miljøvennlig forbrenning og unngå en sotbrann som kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann. Ikke-rentbrennende ildsteder produserer vesentlig mer sot enn moderne, rentbrennende vedovner. Fuktig ved er en annen kilde til sot. I tilfeller hvor feieren ser slike tilfeller vil de også veilede om riktig fyringsteknikk og foreslå tiltak.

Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!