Funksjonskrav i TEK10


Ildsted skal tilfredsstille forutsatte ytelser og ivareta krav til sikkerhet, energibruk og innemiljø. Varmebelastning på bygningsdeler skal ikke medføre fare for brann eller svekke egenskapene til bygningsdelene.


Ildstedet skal:

– ha mulighet for regulering og energieffektiv drift

––ha mulighet for enkel rengjøring og vedlikehold av ildstedet, herunder sikker feiing

– ha nødvendig tilførsel av forbrenningsluft

– stilles opp på underlag som tåler forventet belastning


Røykrør, røykløp og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjonen kan fungere tilfredsstillende.


Følgende krav skal være oppfylt:

– Både røykrøret fra ildsted til skorstein og røykløpet i skorsteinen skal ha tetthet som gir god trekk og ikke avgir røykgasser til egen eller annen bruksenhet.

– Yttersiden av skorsteinen skal være lett tilgjengelig for ettersyn, slik at man kan oppdage eventuelle sprekkdannelser. Kledninger med styrke eller overflate som gjør det vanskelig å oppdage sprekker i skorsteinen, kan ikke brukes.

– For å unngå at det oppstår utettheter, må røykrør, røykløp og skorstein kunne bevege seg fritt i forhold til tilstøtende bygningsdeler.

– Røykløpet skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.

– Murt eller støpt skorstein skal oppføres på bærende fundament av ubrennbart materiale.

– Installasjonen skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!