Rengjøring og vedlikehold

 • Fjerne sot på peisglasset

  Mange ildsteder og alle Jøtuls produkter er konstruert med et såkalt «air-wash» system, som hjelper til med å holde glasset rent under fyring. Om det kommer sot på glasset er det normalt sett nok å fyre friskt i en kort periode, så sørger varmen og «air-wash» systemet for at sotpartikler som har ...
 • Tømming av aske

  Mange tømmer ildstedet for aske alt for ofte. Det er faktisk fordelaktig å la det ligge et lag aske igjen på bunnen av ildstedet. Denne isolerer og beskytter bunnen, og gulvet under, mot den sterke varmen fra bålet. Mange synes også det er lettere å tenne opp i peisen om det ligger noen gamle kul...
 • Årlig vedlikehold av peis og vedovner

  Minst en gang i året anbefaler vi at man tar ut hvelv og brennplater og kontrollerer at disse er i god stand. Sjekk også skakeristen og fyrbunnen for skader. Børst løs sotpartikler fra disse og ellers i brennkammeret. Innvendig deler kan slites og må innimellom må byttes ut. Om og hvor ofte avhe...
 • Feiing av skorstein og ildsted

  Feiervesenet opplyser om at alle ildsteder skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man selv, eller feieren observerer at det dannes mer sot enn normalt i skorsteinen må man oppjustere frekvensen. Huseier skal tilrettelegge for feiing ved å sette frem eventuell stige og gjøre feierluker lett ti...