Røykløp

Flere ildsteder på samme røykløp.

Innenfor én og samme boenhet kan flere lukkede ildsteder tilknyttes samme røykløp. To ildsteder i samme etasje tilknyttet samme røykløp bør ha røykinnføring med nivåforskjell på minst 200 mm mellom nedre kant av øvre røykrørinnføring og øvre kant av nedre røykrørinnføring, se fig.


Lydforhold.

I vertikaldelte boliger anbefales separate skorsteiner for hver leilighet framfor skorstein med to røykløp plassert i skilleveggen, av hensyn til lydoverføring.


Ildsteder som krever eget røykløp.

Avtrekk for gassapparater, gassfyrt ildsted og ildsted med mekanisk tilførsel av forbrenningsluft må ha eget røykløp i skorsteinen. Røykløp som brukes som skorstein, må ikke brukes som ventilasjonskanal.


Tverrsnittsform og antall røykløp.

Et sirkulært tverrsnitt gir mindre motstand og bedre trekkforhold enn et kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt med samme tverrsnittsareal. Én ettløps skorstein er oftest tilstrekkelig i hver boenhet. I bygninger med flere bruksenheter skal hver bruksenhet ha eget røykløp.


Dimensjonering.

Særskilt dimensjonering av røykløpet er vanligvis bare nødvendig ved olje-og gassfyrte ildsteder samt ved vedfyrte, åpne peiser.


Minimumsavstand mellom røykinnføringer fra to ildsteder i samme etasje på samme røykløp

Minimumsavstand mellom røykinnføringer fra to ildsteder i samme etasje på samme røykløp


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!