Ildstedet ryker fortsatt inn etter at overfornevnte punkter er undersøkt

Sjekk videre;


1. Røykrør fra to ildsteder er tilsluttet skorsteinen i samme høyde.
Svar: Monteres om. Høydeforskjell mellom røykrørene bør være minimum 200 millim.


2. Røykrøret heller nedover.
Svar: Røykrøret må flyttes slik at det er stigende fra ildstedet til skorsteinen på minimum 10 grader.


3. Feieluke i kjeller eller loft står åpen eller er defekt - skaper dårlig trekk.
Svar: Feieluker må alltid være lukket.Utette/defekte feieluker må skiftes.


4. Spjeld/trekkventiler eller dører på peiser/ildsteder som ikke er i bruk står åpne skaper dårlig trekk.
Svar: Steng spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som ikke er i bruk.


5. Åpent hull i skorstein etter ildsted som er fjernet skaper dårlig trekk.
Svar: Hull må mures igjen.


6. Defekt murverk i skorsteinen, for eksempel utetthet rundt rørgjennomføringen og/eller ødelagte skillevegger mellom røykløp skaper dårlig trekk.
Svar: Tett og puss igjen alle sprekker og utettheter.


7. For stort tverrsnitt i skorstein. Liten eller ingen trekk. Sotdannelse på glass.
Svar: Skorsteinen må rehabiliteres.


8. For lite tverrsnitt i skorsteinsløpet skorsteinen klarer ikke å transportere all røykgass ut i fri luft.
Svar: Innstaller et mindre ildsted eller bygg ny skorstein med større tverrsnitt.


9. For kald skorstein. Utvendig skorstein eller skorstein som går gjennom høyt og kaldt loft, fører til liten eller ingen trekk.
Svar: Oppvarmes for eksempel med fyring i nedre feieluke eller oppe mot hvelvplaten inne i ildstedet med noen sammenkrøllede aviser.


10. For lav skorstein.
Svar: Øk skorsteinshøyden. Eldre uttette skorsteiner bør være over 4m fra røykrørsinnføring til topp utvendig skorstein, for å oppnå riktig trekkstyrke.

Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!