Frittstående ildsted mot brennbar vegg

Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1.7.1997, men etter 1940, kan kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet, av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp.


Ildsted mot brennbar vegg bak brannmur

Ildsteder uten dokumentasjon av varmepåvirkningen kan installeres parallelt med brannmur inntil brennbar vegg dersom brannmuren beskyttes av en skjermplate av egnet ubrennbart materiale, for eksempel 2 mm tykk stålplate eller 8 mm tykk sementbasert plate, se fig. 1. Uten skjermplate har det vist seg at varmepåvirkningen på bakenforliggende brennbar vegg kan medføre brannfare. Skjermplata må festes til brannmuren med et luftet mellomrom på minst 15 mm. Plata må dekke ildstedets normalprojeksjon på brannmuren med et tillegg på minst 100 mm.


Skjermplata kan alternativt stilles opp frittstående på golvet eller festes til ildstedet. I det siste tilfellet bør det foreligge tilfredsstillende dokumentasjon fra ovnprodusenten.


Å øke ildstedets avstand til brannmuren i stedet for å montere skjermplate gir ikke alltid god nok effekt. Målinger har vist at sterk fyring kan gi for høy temperatur bak brannmuren, selv om avstanden er opptil 250 mm.


I stedet for skjermplate har det vært brukt en luftet brannmur med minst 15 mm spalte mot brennbar vegg og under brannmuren i minst 1/3 av brannmurens lengde. Denne løsningen har vist seg å være uheldig fordi det ofte blir lagt pyntestein eller liknende som tetter spalten mellom mur og vegg. Et annet problem er at støv samles i spalten mellom vegg og brannmur. Løsningen anbefales derfor ikke ved nyinstallering av eldre ildsted, men aksepteres ved tilsyn med eksisterende installasjon.


Ved frittstående ildsted i hjørne skal brannmuren dekke innvendig hjørne, selv der hvor avstanden til ildstedets ytterflate er større enn 300 mm, se fig 2.


Minimumsmål ved plassering av ildsted parallelt med brennbar vegg ved bruk av brannmur og skjermplate

Fig 1. Minimumsmål ved plassering av ildsted parallelt med brennbar vegg ved bruk av brannmur og skjermplate.Minste størrelse på brannmur og minste avstand til brennbar vegg ved plassering av ildsted i hjørne

Fig 2. Minste størrelse på brannmur og minste avstand til brennbar vegg ved plassering av ildsted i hjørne.Ildsted mot brennbar vegg uten brannmur

Uten brannmur må ildstedet plasseres minst 600 mm fra parallell vegg, se fig. 3 a. Ildsted i hjørne som plasseres med heteflatene i 45° vinkel mot veggene, kan monteres mot brennbar vegg hvis avstanden er minst 300 mm, som vist i fig. 3 b. Søyleovn som plasseres i hjørne må likevel ha minst 600 mm avstand til ubeskyttet brennbar vegg fra den runde delen av ovnen, se fig. 3 c.


Minimumsavstander mellom ildsted og brennbar vegg uten at det kreves brannmur

Fig 3. Minimumsavstander mellom ildsted og brennbar vegg uten at det kreves brannmur

a. Ildsted parallelt med vegg

b. Ildsted i hjørne

c. Søyleovn i hjørne


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!