Gulv og himling av brennbart materiale

Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1.7.1997, men etter 1940, kan kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet, av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp.


Avstand til golv og beskyttelse med ubrennbart materiale

Ildsteder uten dokumentasjon kan ikke ha mindre avstand til golv enn angitt i fig. 1 a og b. Golv av brennbart materiale må under og foran ildstedet dekkes med plate av ubrennbart materiale. Ved kaminer og peisinnsatser må hele golvet innenfor omrammingen dekkes av slik plate. Tidligere ble det ofte brukt asbestplater i slike tilfeller. Plata må stikke 300 mm fram foran ilegget, se fig. 1 c.

Dersom ildstedet kan fyres med dørene i åpen stilling, må det være plate foran ildstedet som beskrevet for gulvplater. Peis eller peisovn som i henhold til monterings-/bruksanvisning kun skal fyres med lukkede dører, som dører med større glassfelt, kan betraktes som lukket ildsted.


Avstand til himling

Avstand fra ildsted uten dokumentasjon til himling av brennbart materiale må være minst 500 mm.


Avstand til golv og plate av ubrennbart materiale


Fig 1. Avstand til golv og plate av ubrennbart materiale

a. Ildsted uten askekasse. Bunnen i ildstedet må ikke komme nærmere golvet enn 230 mm.

b. Ildsted med askekasse. Askekassa må være omsluttet av hel jernkapsel som må ha minst 100 mm avstand til golv av brennbart materiale.

c. Plate av ubrennbart materiale må stikke 300 mm fram foran ilegget.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!