Ildstedet ryker inn når det er vind ute

1. Skorsteinen ligger for lavt i forhold til omkringliggende terreng, bygninger, trær og lignende.
Svar: Forlenge skorsteinen. Eventuelt montere skorsteinshatt.


2. Rommet hvor ildstedet står kommer på lesiden i forhold til vinden.
Svar: Sørg for overtrykk i rommet ved for eksempel å åpne ventiler, vinduer etc. på vindsiden.


3. Turbulens rundt skorsteinen på grunn av flatt tak.
Svar: Øk skorsteinshøyden og eller monter skorsteinshatt. Alternativt skorsteinsvifte.

Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!