Vedr. Selkirk Stålskorsteiner

Jøtul avsluttet sitt samarbeidet med Selkirk skorsteiner i 2005 etter at denne fabrikken gikk konkurs. Skorsteinen ble profilert som Jøtul stålskorstein frem til 2006. Skorsteinene av denne type har vært i markedet siden -70 tallet.

I den senere tid har det dukket opp noen tilfeller der skorsteiner av denne modellen er sterkt forringet noe som dessverre kan påvirke funksjon og brannsikkerhet.

For å identifisere om det er en Jøtul Selkirk pipe, så ble den levert med 4-kantede takkassetter i etasjeski/le/ himling, samt at utvendig over tak ble den levert med en støpjernskule som en del av takinndekningen.
Vi anbefaler derfor at skorsteiner av dette fabrikat blir kontrollert og byttes ut dersom det oppdages uregelmessigheter. Det stedlige brann og feiervesen eller kvalifisert skorsteinsinstallatør kan utføre en slik kontroll.

Følgende bør kontrolleres:
• Rust i ytterør/ mantel (synlig)
• Isolasjon mellom ytre og indre rør (temperaturmåling i skjøter mellom elementer)
• At installasjonen er utført i henhold til monteringsanvisning (vedlagt), spesielt m.h.t beskyttelse mot brennbart materiale (innertakskassett/ spirorør .... )
• Korrosjon på innvendige rør (spesielt utsatt på fyring med flytende brensel (parafin/fyringsolje)
• Setningsskader i bolig (glipper mellom skorsteinselementer/ gjennomføringer mot brennbart materiale)

Jøtul AS hadde 10 års garanti på skorsteiner av dette fabrikat, det vil si at dukker det opp skorsteiner med feil/ mangler/ defekter dekkes dette ikke av garantien på skorsteinen. Vi har heller ikke mulighet for å fremskaffe reservedeler til denne type skorstein.

Defekte skorsteiner kan/ bør erstattes med ny skorstein. Dagens skorstein fra Jøtul er bygget opp av andre materialer og har 25 års garanti.

Rehabilitering/ utskifting av skorsteiner er søknadspliktig arbeid i.h.h.t Plan og bygningsloven og må utføres av kvalifisert/ godkjent person/ foretak.

Jøtul AS

(Brev fra Jøtul er vedlagt denne posten.)

Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!