Vi informerer

 • Jøtul Brannmursplater kan festes til teglsteinskorstein

  Det har vært stilt spørsmål til hvorvidt Jøtul JGFW-5 Brannmursplater, også kjent som Skamotek plater, kan festes til teglskorsteiner. Utfordringen har vært hvorvidt man kan oppdage en brist i skorsteinsvangen, når Jøtul JGFW-5 er festet til denne. For å svare ut disse spørsmålene, har Jøtul gj...
 • Vedr. Bioparafin på kaminer fra Dovre og Jøtul

  I forbindelse med forbudet mot parafin og olje til oppvarming, stiller mange spørsmål om bioparafin eller bio fyringsolje kan benyttes på Dovre- og Jøtul kaminer.Produsentene Dovre og Jøtul avsluttet salget av ovner for parafin for mange år siden, og produktene ble den gang testet og godkjent med...
 • Krav til løsninger for varme i boliger

  I TEK17 fremkommer følgende krav til energiforsyning;§ 14-4.Krav til løsninger for energiforsyning(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner til oppvarming og tappevann.Fornybart biobrensel, som for eksempel ved, trepe...
 • Reservedeler til gamle ildsteder utgått

  Etter 1. januar 2015 lages og selges det ikke lengere reservedeler til gamle forurensede ildsteder. (Ildsteder produsert før 1998) Siden 1998 produseres og selges det bare rentbrennende ildsteder i Norge, med opptil 90% reduksjon i utslippene, i forhold til tidligere modeller. Norge har sterke a...
 • Tenn på fra toppen!

  Riktig vedfyring skåner miljøet, reduserer kostnadene og øker brannsikkerheten. 1. Bygg bålet riktig Bruk tørre vedkubber nederst, og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst.En huskeregel er at tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre ska...
 • Meldeskjema

  SJEKKLISTE OG BEKREFTELSE PÅ UTFØRT KONTROLL AV ILDSTEDSMONTERING Forutsetningen for at ildstedet kan tas i bruk, er at det finnes en bekreftelse på kontroll av installasjonen i følge norsk regelverk. Det vil også være avgjørende for produktets garanti at en slik bekreftelse finnes. Sørg for at s...
 • Vedr. Selkirk Stålskorsteiner

  Jøtul avsluttet sitt samarbeidet med Selkirk skorsteiner i 2005 etter at denne fabrikken gikk konkurs. Skorsteinen ble profilert som Jøtul stålskorstein frem til 2006. Skorsteinene av denne type har vært i markedet siden -70 tallet. I den senere tid har det dukket opp noen tilfeller der skorstei...